55,0 x 35,0 mm votli stropni nosilec

55,0 x 35,0 mm votli stropni nosilec, 2 kom.

Šifra artikla: 100-002-001

Opis

55,0 x 35,0 mm votli stropni nosilec, 2 kom.

Tehnična risba

55,0 x 35,0 mm votli stropni nosilec 2